INVESTITOR - Rawasi Real Estate Sarajevo

Nudimo kompletna rješenja na području nekretnina koja premašuju očekivanja naših kupaca.

RAWASI REAL ESTATE d.o.o. SARAJEVO
Fra Anđela Zvizdovića 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel. +387(0)33 295 701
Email. info@rawasi.ba; admin@rawasi.ba

Firma „Rawasi Real Estate“ d.o.o je osnovana 28.05.2013. godine kao kompanija za nekretnine sa 100%-tnim stranim kapitalom.

Među mnoštvom kompanija koje se bave kupovinom i prodajom nekretnina „Rawasi Real Estate“ d.o.o. je kompanija koja se ističe među njima nudeći kvalitetna integrisana rješenja i usluge u svakoj fazi kupovine/prodaje nekretnine odnosno u svim fazama projekta. Zavidan nivo usluge održava se kroz konstantna ulaganja u ljudske resurse, kvalitetan izbor kooperanata, dobavljača, kao i mogućnost dobijanja dodatnih usluga koje utiču na sveukupno zadovoljstvo naših kupaca.

Zadovoljstvo kupaca se odražava kroz dobijanje kompletne usluge i to kroz: ponudu kompletnog asortimana rješenja i usluga u korist kupaca u svim fazama njihovih projekata, uključenost u svim fazama – od samog početka tj. faze dizajna, gdje firma radi studije i savjetovanja koji su dostupni za svakog kupca posebno, uzimajući u razmatranje i rješenja od strane kupca, pa sve do konačnog završetka projekta uz kontinuirano osiguravanje post-prodajnih usluga.

Kompanija ima nekoliko aktivnih projekata u BIH, međutim kao projekat na kojem je trenutni fokus je projekat izgradnje apartmanskog naselja „Country side“ u mjestu Crepljani, općina Hadžići.

Poruka

Pružamo integrirana rješenja u marketingu nekretnina, projektima nekretnina i ulaganjima u nekretnine za postizanje izvrsnosti za naše kupce kroz privlačenje i zapošljavanje najboljih talenata i najboljih regionalnih i globalnih institucija u modernom sistemima nekretnina.

Vrijednosti

 • obezbjediti najviši nivo kvaliteta usluga kupcima.
 • pronaći ravnotežu interesa svih strana.
 • majstorstvo u radu i ispunjenje obećanja.
 • dati dodanu vrijednost kupcima.
 • usvajanje najnovijih tehnologija.

Strateški ciljevi

 • briga za ugradnju morlanih vrijednosti i načela u našim odnosima, našim uslugama i našim projektima.
 • stvaranje različitih iskustava u oblasti marketinga nekretnina.
 • pružanje usluga u poslu nekretnina sa učešćem u investicijama.
 • težnja ka formiranju strateških saveza sa grupom investitora koji dijele naše strateške pravce.
 • ulaganje u ljudske resurse u pravcu razvoja karijere i sudjelovanje sa globalnim organizacijama koje su uključene u razvoj nekretnina kako bi stekli potrebnu stručnost.
 • pronaći kompletnu uslugu u projektima nekretnina uključujući: financiranje, dizajn, implementaciju, investiciju i marketing.
 • težnja za zadovoljstvom kupaca i povećanjem povjerenja kroz prepoznatljive usluge.
 • pružanje inovativnih alternativnih rješenja i implementacija stambenih jedinica u sektoru investicija i privatnog stanovanja.

Kontaktirajte nas

Vaše ime (obavezno polje)

Vaš email (obavezno polje)

Naslov poruke

PorukaRAWASI